4.februar – Verdens kreftdag

Verdens kreftdag markeres av UICC og deres medlemmer

Verdens kreftdag markeres av UICC og deres medlemmerI dag, 4.februar, er det verdens kreftdag. Denne dagen er opprettet av WHO og organiseres av Den internasjonale kreftunionen. I anledning dagen er det opprettet en egen emneknagg #WorldCancerDay til bruk i sosiale medier.

Hvordan markeres Verdens kreftdag?

Verdens kreftdag markeres over hele verden. Målet er å styrke den globale kampen mot kreft. Det fokuseres særlig på forebygging, tidlig behandling og ikke minst livskvalitet for kreftpasienter og deres familier.

Den internasjonale kreftunionen (UICC) har nå over 1000 medlemsorganisasjoner i mer enn 160 land. Nettopp dette gjør at dette viktige temaet får et bredt fokus over hele verden.

I Norge markeres dagen av Kreftforeningen. De velger i år å sette fokus på alle fremskrittene som gjøres innenfor kreftbehandling, og hvilke implikasjoner dette får for oppfølging av pasienter og deres nærstående .

I fjor tildelte Kreftforeningen 230 millioner kroner til forskning. Forskning og utvikling av nye metoder gir håp for pasienter og pårørende verden over.

Å være uhelbredelig syk eller å stå en kreftsyk nær, er en universell følelse. Redsel og sorg kjenner ingen landegrenser. Det gjør heller ikke forskningsgjennombrudd og håp. Fremskrittene har alle glede av, heldigvis.

bærekraftsmål FNFNs bærekraftmål – mål 3 er God helse

Et av målene er å redusere antall tidlige dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, med en tredjedel.

30 til 50 prosent av alle krefttilfeller kan unngås gjennom forebygging, og mange tilfeller kan behandles dersom de oppdages tidlig.

Kreft rammer mennesker i alle land, men det er flest fattige mennesker som dør av sykdommen på grunn av manglende tilgang til behandling. Ni av ti av som dør av livmorhalskreft bor i fattige land.  (Kilde: FN-sambandet)