Frivilligheten og min indre vernepleier

Frivillighet og Alle Med

Mulighetene som ligger i frivilligheten som forebyggende og rehabiliterende arena burde glede alle som er utdannet vernepleier. Er vi ikke drillet gjennom høyskoleutdanninger, og etterutdanninger, til å holde fokus på ressurser og muligheter? Og er det noe det frivillige ønsker seg, og dyrker frem mer enn noe annet, så er det styrking av folks ressurser og muligheter.

Jeg er ganske sikker på at ingen av oss noen gang har hørt om frivillige organisasjoner som dyrker frem medlemmer og tillitsvalgte som ikke kan, ikke vil, og ikke ser muligheter?

frivilligheten Alle barn og unge bør inkluderes i frivilligheten

Barnekonvensjon §31 sier at barn har rett til en aktiv og meningsfylt fritid. Og når familiens økonomi er presset, vet vi at det går ut over barns mulighet til å delta i aktiviteter, og oppleve mestring, glede, vennskap og fellesskap. Hva gjør vi med det?

Fritidserklæringen er signert i 2016 av regjering, KS og en rekke frivillige organisasjoner.
Målet med erklæringen er at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosio-økonomiske status. Skal dette målet bli virkelighet, må de gode kreftene som er rundt barnet gjøre en felles innsats. Hva gjør vi med det?

Vi har noen utfordringer

  • Andelen barn som vokser opp i lavinntekstfamilier er økende. (Barnefattigdom.no)
  • I 2015 var det 98.175 barn som var innenfor den gruppa barnefamilier som kan regnes som fattige. Det utgjør 10 prosent av alle barn under 18 år, eller 2 i hver skoleklasse.
  • En økende andel barn og unge står utenfor det frivillige av psykososiale og helsemessige årsaker, og trenger det lille ekstra for å komme inn. Ofte henger begge disse utfordringsbildene sammen.

Kan ALLEMED er en mulig løsning på noe av det? Frovilligheten ALLEMED

ALLEMED er et verktøy for å jobbe med å sette Fritidserklæringen ut i livet i lokalmiljøet der barn vokser opp. Når både frivilligheten og kommunen gjør en innsats hver for seg og i fellesskap, kan vi sammen bygge broer inn i fritidsaktiviteter for alle barn.

Med dette verktøyet står vi styrket i arbeidet for å sikre at at alle barn kan få oppleve mestring, trivsel og fellesskap sammen med andre, uavhengig av foreldrenes økonomi. Og uavhengig av psykososiale faktorer og behov for tilrettelegging.

ALLEMED er et informasjons- og handlingsverktøy, bestående av en kjøreplan og «kortstokk», som skal bidra til:
• Bevisstgjøring rundt barnefattigdom og retten til å delta i fritidsaktivitet
• Konkrete ideer til hva man kan gjøre for å få alle med.

Dette er for faghuer:

• som tror på et fritidstilbud for alle barn
• som tror at dette er noe vi som kommune kan jobbe bedre og mere systematisk med
• som er på jakt etter gode verktøy for å få det til
• som er på jakt etter et fellesskap der alle jobber mot samme mål
• som tror at tverrfaglig er noe mer enn en flott frase

Sjekk nærmere på nettstedet til ALLEMED. Du finner også en egen Facebookside som gir nyttig informasjon.

Jeg lover å holde dere oppdatert på mine erfaringer med verktøyet etterhvert som de kommer. Dette tror jeg på, fordi: Alle kan, vet og vil – gitt muligheten.