Det store tilbakeblikket

læring

Det store tilbakeblikket kan jo bestå av ulike elementer. Og kanskje finner man sporen til livsglede og løsninger et eller annet sted i fortiden. Det eneste som egentlig er ganske sikkert, er at fortiden er noe vi ikke kan endre.

Få uttrykk har opp igjennom irritert meg mer enn: «Det er aldri for sent å få en lykkelig barndom».

Selvfølgelig kan ingen endre fortiden. Vi kan lære av den, vi kan gjenta elementer av den eller vi kan fornekte den – men endre den kan vi ikke.

Tilbakeblikk er så mgå videreangt

Tilbakeblikk innebærer både glede,sorg, skam og sinne. Og kanskje er det elementene som lokker fram skamfølelsen som er spesielt vanskelige å takle. Og som igjen lokker frem sinne?

Det kan virke som om at det er den skammen og sorgen som har sitt opphav i noe du opprinnelig opplevde som positivt – som virkelig sparker beina under deg. Kanskje fordi det så til de grader påvirker måten du ser på deg selv i nåtid?

Lukke dører

Noen dører lar seg tilsynelatende aldri lukke, trikset blir å sørge for at du selv kan styre hva og hvem som slipper inn i neste rom.

Nei, fortiden kan vi ikke endre. Men vi kan endre måten vi forholder oss til den på. Det er først når alle skjeletter skapet har fått navn, at du kan bestemme hvem av dem du skal invitere med deg videre.