En SMART metode for endringsarbeid og måloppnåelse

mål og endringsarbeid

Endringsarbeid krever ofte gode vektøy skal man komme i mål. Ikke minst gjelder dette endringsarbeid som handler om å endre litt fastgrodde vaner som vi i tillegg liker ganske godt. Men det at vi liker vanene godt, er ikke det samme som at resultatene av dem er like hyggelig.

Endingsarbeid krever klare mål

Skal du forandre på ting er det viktig å sette seg mål. Det er mange måter å gjøre det på, men en metode som ofte brukes for å sette konkrete mål er verktøyet S.M.A.R.T.  Og her er det selve navnet som sikrer deg ei huskeliste for hvordan målene skal fastsettes, både for deg alene eller samman med andre.

S står for spesifikt

Et mål trenger å være krystallklart skal du klare å jobbe mot det. Jo mer spesifikt du klarer å formulere målet ditt, jo lettere er det å se hva som skal til for å nå det.

Ta for eksempel mitt mål om livstilsendring. Skal jeg lykkes med det må jo målet knekkes ned til mer konkrete handlinger enn det. Det jeg må kunne svare på er hva, hvem som skal gjøre det, hvorfor, hvordan, hvor, når, hvor mye og hvor ofte det skal gjøres ett eller annet som fører til en livsstilsendring.

Det er først da det blir målrettede handlinger som fører til en endring ,ikke bare en ønskedrøm.

M står for målbart

Det kan jo være fristende å si at målet skal være at at du gjør ditt beste eller at du gjør så mye kan av noe, og la det blir sånn akkurat passe ullent. Men hvis du virkelig vil oppnå noe, trenger du mål som er klare nok til at du kan måle fremgang og eventuelle tilbakeslag mot dem. Med andre ord; bruk tall, statestikk og konkrete mål så ofte du kan.

 

A står for andvendbart og akseptabelt

Det er selvfølgelig fristende å legge lista høyt med det som mål å virkelig strekke seg. Men husk at det er mulig å forstrekke seg også, og da forsvinner motivasjonen fort.

Sett deg mål som utfordrer litt, men ikke mer enn at det kan la seg gjennomføre innenfor tilgjengelig tid og ressurser. På denne måten har du muligheten til å dele opp langsiktige mål til små og klare handlinger som du makter å gjennomføre. Det er dette som som gjør at du ikke mister motet under veis.

Klarer du på sette deg daglige, ukentlige og månedlige mål som sakte men sikkert fører til endring kan du være mye sikrere på at du orker å stå i en prosess, selv om det tar tid.

R står for relevant

Ikke sett mål som er helt utenfor alt det du ellers gjør og driver med. Velg mål som gjør at du ikke hopper og spretter i alle retninger, men går i en retning. Ta et mål av gangen.

T står for tidsspesifikt

Tidsaspektet er ofte det som gjør at et SMARTmål blir mer enn en drøm. Lag spesifikke tidlinjer for hvor lang tid en aktivitet skal gjennomføres. Tidlinjer for delmålene på både 7 dager, en måned eller 3 måneders, er gode hjelpemiddel for å oppnå endringer. Og ikke minst hjelper det deg til å ikke utsette ting.

Men husk gjerne på Parkinsons Lovsom sier «Work expands so as to fill the time available for its completion». I praksis betyr det at jo mer tid du har til en oppgave, jo mer tid vil du bruke på den. Så tenk igjennom hva som er nødvendig tidsbruk.mål og endringsarbeid

Her er reglen. Alt klart for endringsarbeid

  • S – Spesifikt
  • M – Målbart
  • A – Anvendelig og akseptabelt
  • R – Relevant
  • T – Tidsspesifikt