Et sosialt gode – hva menes egentelig med det?

inntekt til å leve av

Et sosialt gode er en handling, et produkt, en tjeneste som kommer flest mulig til gode. Og i tillegg på mest mulig effektive måte. Typiske eksempler er ren luft, rent vann, nødvendig helsehjelp og utdanning.

Men også vaksiner, som ved at et flertall vaksinerer seg også beskytter resten fra å bli syke, kan sies å være et sosialt gode. Særlig gjelder det de områdene der smittsomme sykdommer nesten ikke lar seg stoppe. Og hvor økonomien ikke tillater vaksinasjon for alle.

sosialt godeEt annet utrykk for et sosialt gode kan være et fellesgode

Fellesgoder er en forordning som stammer helt tilbake til de antikke greske filosofene.  Det omhandler systemer som har en positiv virkning på individer eller samfunnet som helhet.

Kjente filantroper har gjort mye samfunnsinnsats igjennom tidene. Som oftest er det betydningen av fellesgoder som er i fokus for innsatsen.

Nå samarbeider filantropene ofte med foreksempel sosiale entrepenører om virksomheter som fremmer fellesgodene. Altså sosial innovasjon til samfunnets beste. Men her er det flere som bidrar enn den som sitter med pengene.

Filantropene organiserer seg

Kanskje ikke så mange vet er at filantropenes gjerninger etterhvert kommer inn i mer og mer organiserte former. Et eksempel på dette er Global Philantrophy Forum som har avdelinger over hele verden, og hvor det arrangeres årlige samlinger rundt globale utfordringer og løsninger.fellesgoder sosialt gode

Og skulle du ha en spesiell interesse for temaet filantropi, og/eller ha ekstremt mye penger til overs som med fordel kan komme fellesskapet til gode, er samlingen for 2018 allerede i mai.

Sosiale goder – alles ansvar

Å opprettholde våre sosiale goder er alles ansvar. Alle har ikke samme muligheter til å delta i innsatsen, men ingen skal kunne ta seg til rette på bekostning av fellesskapet.

Det er trist å måtte erkjenne at viljen til å snyte fellesskapet er rimelig stor hos mange. Og for en tviler som meg er det heller ingen trøst å hente i at de får sin straff på dommens dag.

Men at vi trenger å beskytte våre sosiale goder er det vel liten tvil om, og det kommer an på deg og meg…