Fagtung satsning på selvhjelp

selvhjelp

Jeg tror at selvhjelp har noe for seg. Jeg tror at fokus på hva som erfaringsvis fungerer, kontra et evendelig fokus på symptomer og hva som ikke virker, er veien å gå. Og nå har fagfolk kastet seg på den nettbaserte bølgen av selvhjelpskurs.

Hjelp til selvhjelp – et tastetrykk unnaselvhjelp

Psykolog Magnus Nordmo har laget ti selvhjelpskurs i behandlingsformen kognitiv terapi, for lidelser som depresjon, panikkangst, sosial angst og søvnvansker. Disse kursene er gratis og tilgjengelig for alle.

Og som så mange av oss med erfaringskunnskap på bedringsprosesser vet, og som Nordmo slår fast: «Det handler om å få fram egenkraften.»

Målet med disse kursene, som er finansiert av ExtraStiftelsen, har vært at de skal være effektive, gratis, og tilgjengelige for alle. Kursene er nylig ferdigstilte, og du kan nå finne dem her på NHI.no i denne oversikten. (Kilde:nhi.no)

Godt å ha i sommerens verktøykasse?

Det er en kjent problemstilling at ting topper seg når hjelpeapparatet tar ferie. Så kanskje kan kursene også avhjelpe presset for noen av dem som er inne i mer ressurskrevende behandklingsopplegg også?

Det skader ihvertfall ikke å prøve om symptomtrykket blir for tungt mens de vanlige hjelperne er borte. Du har ressursene der, og her får du litt hjelp til å hente dem frem akkurat når det passer deg.

Dette er kognitiv terapi

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Det er utviklet tilnærminger som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske og somatiske lidelser, både hos barn og voksne.

(Sitat: Norsk Forening for kognitiv terapi)