Forbrukerrettigheter ivaretas av Forbruker Europa

forbrukerrettigheter

Forbrukerrettigheter er viktig. Og hvis du handler eiendom og reiseprodukter i Europa kan det jo være godt å vite at det er noen der som kan hjelpe deg.

ForbrukerrettigheterForbruker Europa

Forbruker Europa er det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer (The European Consumer Centre Network).

Nettverket er et tiltak i regi av EU-kommisjonen, og Forbrukerrådet er Forbruker Europas vertsorganisasjon.

Kontoret gir informasjon og veiledning til norske forbrukere om forbrukerrettigheter og plikter ved handel over landegrensene. Målet er å gjøre det tryggere for forbrukere å handle i andre EU/EØS- land.

Nettverket sikrer lokal klagebehandling

Dersom det er formålstjenelig kan Forbruker Europa samarbeide med nettverket for å få forbrukerklager behandlet i det landet der den næringsdrivende har sitt forretningssted.

Forbruker Europa har selv meklingskompetanse. Men de kan gjennom nettverket sitt be et av søsterkontoren om å ta kontakt med den næringsdrivende, evt. henvise saken til relevant klagenemnd.

Ivaretar forbrukerrettigheter ved besøk i Norge

Forbruker Europa veileder også forbrukere fra andre EU/EØS-land om klager vedrørende varer og tjenester som er bestilt fra Norge eller kjøpt under besøk i Norge, og kan henvise evt. klager til relevant klagenemnd i Norge eller ta kontakt med den næringsdrivende selv.

Forbruker Europas tjenester er gratis.

(Kilde: Forbruker Europa)