Frivillig folkehelsearbeid – riktig retning

riktig retning folkehelsearbeid

turorientering folkehelsearbeidFrivillig folkehelsearbeid står i sentrum i dag fordi det gir meg riktig retning og mening i livet.

Folkehelsearbeid – både kommunalt og i det frivillige.

Folkehelsearbeidet i kommunal sektor er det som står først på arenaen. Og ettersom jeg har formiddagen fri i dag, er det ekstra hyggelig å kunne bruke tida til noe meningsfullt.

Derfor har jeg meldt meg til frivillig innsats på Helsekafeen til Aktiv Eiker . Et kommunalt lavterskeltilbud og et viktig folkehelsetiltak. Men best av alt, og helt etter mitt hjerte, tilbudet synliggjør på en super måte individers mestringskompetanse.

Erfaringshistoriene / mestringshistoriene som presenteres i dette tilbudet er rosinen i pølsa. De er ekstremt gode eksempler på Helen Glovers: Holders of hope.

Historiene, de gode eksemplene, overbeviser både helsepersonell og pasienter om at det nytter. Erfarigskunnskapen som deles løfter virkelig deltakernes self-efficasy,  tro på at de selv kan blir endingsagenter i eget liv.

Folkehelsearbeidet i frivillig sektor blir i kveld. Da blir det forberedelser og opplæring som et ledd av sommerens folkehelsearbeid i regi av sanitetsforeningen her på Fiskum. Det bli kurs for alle interesserte  i bruk av kart og kompass på Fiskum Grendehus .

Turorientering logoSom ansvarlig for Kløvertur i Fiskum Sanitesforening er jeg så heldig at Eiker O-lag stiller opp og gir grunnleggende innføring i turorientering. Heldigvis skal vi være innendørs i dag, praktisk gjennomføring blir litt senere i mai.

Dette blir en engasjerende dag

Jeg gleder meg til dagen i dag. Til å møte mange engasjerte mennesker, og til å bli inspirert. Ingen gløder mer for enn sak, en nettopp de frivillige.

Det er lett å glemme at amatør er avledet av den som elsker og som derfor gir oss de brennende hjerter. Nettopp de individene både du og jeg og alt endringsarbeid trenger. Bare les teksten til Rudolf Nilsen om du skulle være i tvil.

Ikke minst gleder meg til mange fine turer ut over sommeren og høsten på jakt etter poster i terrengen rundt om i Eierbygdene. 

Kartpakker kan fås kjøpt i enkelte foretninger, men det er også mulig å løse det selv på internett. Der kan du også registrere postene du har funnet.

Frivillighet gir måloppnåelse

Dette er en blogg som ønsker å inspirere til engasjement, bærekraft, selvutvikling og livslyst. Vi er alle potensielle endringsagenter – alle kan, vet og vil- gitt muligheten. (bloggens målsetning)

Svært kort sagt, et engasjement i frivilligheten gir svaret på alt det – og litt til. Summen av alt dette er en opplevelse av god livskvalitet, noe som igjen gir helse. Ringen er sluttet – frivillighet i seg selv er folkehelsearbeid.