Gratulerer – det er Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag (sámi álbmotbeaivi),  eller Samefolkets dag som det feilaktig kalles i noen sammenhenger, feires 6.februar og er felles for Norge, Sverige, Finland og Russland. Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 , og ble feiret første gang i 1993.

Samenes nasjonaldag – 6.februar

Bakgrunnen for datoen 6. februar er at det første samiske landsmøtet ble avholdt den 6. februar i 1917, i Metodistkirken i Trondheim. Det var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

Samenes nasjonaldag er en offisiell flaggdag, og dagen markeres over hele landet.  Et viktig symbol for feiringen er flagget som er felles for alle samer uavhengig av hvilket land de bor i. Det samiske flagget ble i 2003 i Norge offisielt anerkjent gjennom endringer i Sameloven og Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.

FNs internasjonale satsning for urfolk

Den første feiringen i 1993 sammenfalt med FNs internasjonale år for urfolk. Og I tillegg til Samefolkets dag er det også en FN markering av urfolkets betydning , Internasjonal dag for urfolk,  som feires 9.august.

#Vissteduat

  • 370 millioner mennesker regnes som urfolk.

  • De bor i 90 ulike land, og utgjør rundt 5000 urfolksgrupper.

  • Urfolk utgjør rundt 5 prosent av verdens befolkning.

  • Det fins rundt 7000 språk blant verdens utfolk. (Kilde: FN-sambandet)

En viktig dag

Nasjonaldager er viktige dager. En stolthet over vår nasjonale identitet er viktig for mange av oss. En påstand de fleste nordmenn ikke skulle ha problemer med å forstå. Uansett hvor du måtte befinne deg i verden; Nordmenn vifter med flagget 17.mai.

Jeg håper at Samenes nasjonaldag gjør at stoltheten over det samiske opphavet øker, jeg møtte mange triste historier om skam i min tid som landsleder i Mental Helse. Og jeg kjenner meg ikke akkurat stolt over den historien som finnes rundt den norske stats behandling av deres språk og kultur.

Så gratulerer med dagen, Lihkku beivviin Sápmi!