Det er helse i trivsel og hygge

Helse og helsefremmende arbeid

Det er mye helse som skapes gjennom trivsel og hygge. Mye ensomhet kan løses og forebygges gjennom fokus på den enkeltes interesser og fellesskap tilknyttet dem.

For det er ikke i første rekke ulike terapeutiske vinklinger, segregerte arenaer og prestasjonskrav som gir livsgleden, nettverksbyggingen , normaliseringen , helsa og mestringsopplevelsene optimale forhold. Og mye av forskningen innenfor Recovery viser jo nettopp dette, et svært nytt eksempel er det som er presentert rundt helseeffekten av korsang.

En helsefremmende samfunnsutvikling

Det er overveiende sannsynlig at en helsefremmende samfunnsutvikling styrkes gjennom at husflidslagene, korpsene, og korene får en større del av folkehelsemidlene.

Og kan vi i tillegg bruke folkehelsemidlene på tiltak som Fritid med bistand og Alle Med for dem som trenger litt ekstra, istedet for å plassere dem i arenaer som har fokus på behandling og sykdom, da åpner vi virkelig lokalmiljøenes helsefremmende arenaer for alle.

Gi pengene til  fritidsklubber og andre fritidsarenaer, der interesser og fellesskap, ikke prestasjoner og penger, står i fokus.

Tipset kan brukes helt gratis

Regjeringen med tilhørende byråkrater står helt fritt til å ta denne tanken med seg inn i regjeringsplattformen som nå skal legges. Jeg trenger ikke et konsulenthonorar fra Bent Høie en gang, det er fritt til bruk i helse- og omsorgsdepartementet …