I dag er det Verdens tobakksfrie dag

Verdens tobakkfrie dag

Verdens tobakksfrie dag er en dag til både glede og ergrelse. En glad dag for dem som ikke er avhengige av rusgiften, og en ergrelsens dag for dem som ikke liker å bli påminnet sine dårlige valg.

Fokus i år er røyking og hjerteproblemer

Verdens tobakksfrie dag har nå i 2018 fokus på sammenhengen mellom røyking og hjerteproblemer. Kardiovaskulære sykdommer, inkludert slag, er de sykdommene som dreper flest på verdensbasis .  Og etter høyt blodtrykk, er bruk av tobakk den største kilden til hjerte- og karlidelser.

Denne type sykdommer dreper flere i verden enn noen annen sykdom, og tobakk og passiv røyking birdrar til rundt 12 % av alle dødsfall forårsaket av hjerteproblemer. I Europa er tallet for død av kretsløpssykdommer så høyt som 50% .

I Europa regnes det også med at ca 28 % av disse dødsfallene kan sees i sammenheng med røyking.

Derfor er fokuset på Verdens Tobakksfrie dag 2018 å øke kunnskapen om sammenhengen mellom røyking og tidlig død forårsaket av hjerte- og karlidelser. Ikke minst om hva vi alle sammen kan gjøre for å redusere denne risikoen.

Alle kjenner vel noenverdens tobakkfrie dag

Jeg tror at alle kjenner noen. Noen som har hjerte- eller blodtrykksproblemer. Noen som røyker.

Særlig alarmerende er det å se at flere og flere unge røyker. Mens de fleste å min alder har lagt røyken på hylla, er det flere og flere under 20 år som røyker. På tross av prisen.

Det virker som om  prisene ikke spiller noen rolle. Men det er vel det samme forholdet til pengerrollemodellene har når vi ser hva foreldregenerasjonen bruker på tant og fjas. Er det litt for mye lommepenger i omløp tro?

Arvelighet

Jeg opplevde selv at faren min døde kun 70 år gammel etter å ha startet å røyke igjen på tross av et dårlig hjerte. Det er liten tvil om at røykingen spilte inn på sykdomsforløpet.  Og disposisjonen for hjerte- og karlidelser ser desverre ut til å ha en stor grad av arvelighet.

Jeg har heldigvis klart å legge røyken på hylla. I dag kan jeg faktisk notere meg for 973 røyfrie dager, og det har gått overraskende greit. Noen dager er røykesuget der, men så lenge jeg ikke utsettes for veldig store fristelser er det ganske problemfritt.

Det beste av alt er at jeg ikke er avhengig av andre nikotinprodukter heller. Hverken snus, Nicorette eller andre avhengighetsskapende greier. Jeg brukte boka Endelig ikke-røyker og det fungerte. Det var i hodet det satt.

Verdens tobakksfrie dag

WHOs medlemsland vedtok å opprette en antirøykedag i 1987. Målet med dagen er å skape oppmerksomhet om helseskadene og risikoen nikotin medfører.Verdens tobakksfrie dag har blitt markert i Norge den 31. mai hvert år siden 1988.

Helsedirektoratet endret i 2007 navnet fra Verdens røykfrie dag til Verdens tobakksfrie dag. Bakgrunnen for dette er at begrepet tobakk omfatter både snus og røyk. I tillegg bruker Verdens helseorganisasjon (WHO) begrepet World No Tobacco Day om denne dagen. (Kilde: FN-sambandet)