Jeg er voksen – men blir aldri utlært

introvert, kunnskap og læring

lærimg sitat konfusiusJeg er en voksen dame, men jeg blir heldigvis aldri utlært.

Jeg er trolig mer enn halvveis i livet ettersom jeg ikke tror jeg blir 108 år. Og det er så masse spennende der ute som jeg gjerne skulle visst mer om.

Jeg jakter på kunnskap som gir inspirasjon, endringskompetanse og hverdagsglede.

Da kan ulike typer voksenopplæring kan være løsningen for å slukke kunnskapstørsten.

Voksenopplæring  kjennetegnes av opplæring som tar høyde for deltakernes erfaring. Og at læringssituasjonen legges til rette for både teori og praksis.

Hverdagsglede

Jeg storkoser meg når anledningen for læring byr seg.

Og nå på lørdag skal jeg bruke dagen på å lære om beredskapshager. Det gleder jeg meg veldig ti – og det kommer hageprosjektet til å ha stor nytte av ihvertfall.

Og 18. mai skal jeg lære mer om turorientering i regi av Fiskum Sanitetsforening i samarbeide med Eiker OL.  Og jeg skal praktisere kunnskapen utover sommeren i skog og mark. Rent folkehelsearbeid!

Formidlingskanal
voksenopplæring ,referanserammer og holdninger

Denne bloggen er jo et ledd i mitt helt personlige opplæringsprogram for formidling gjennom sosiale medier.

Men jeg håper at den også skal kunne være en kanal for formidling av kunnskap som kan komme andre til gode.

Og at bloggen kanskje kan være  starten på et nettverk av voksne damer og menn med et behov for gjennomførbar endring.

Læring betyr endring atferd.

Jeg ønsker å endre måten jeg lever på slik at jeg blir en bedre forvalter av ressurser. Jeg  vil ikke være en forbruker i ett og alt.

Jeg vil bruke både mine og andres mennesklige ressurser til beste for fellesskapet. Og jeg vil påvirke andre i samme retning.

Så jeg jakter på kunnskap som gir inspirasjon, endringskompetanse og hverdagsglede. Og kunnskap som gir meg et bredere repertoar jeg kan dra nytte av i både frivillig og profesjonell sammenheng.

Voksenopplæring

Voksenopplæring er et emne som  har opptatt meg i mange år. Lenge før jeg ble en aktiv del av organisasjonsnorge på nasjonalt nivå. Behovet for kunnskap og hva som er relevant kunnskap til en hver tid er i stadig endring. Og det ligger mye makt i det å eie kunnskapen.

«Den som er ferdig utlært, er ikke utlært – men ferdig » (Sitat: ukjent).

LivsstilsendringDette er kloke ord fra ett eller annet klokt menneske. For det å ikke ville ta inn ny kunnskap, er på en måte å stagnere som menneske.

Det er morsomt å lære – det gir tilhørighet å utveksle kompetanse. Læring gir i seg selv positiv energi.

Valget er ditt

Det er helt opp til deg om du vil bli en lærende endringsagent.

Du kan også velge å bli en av dem som sementerer en samfunnsutvikling vi må snu skal vi ha en fremtid.

Men velger du det første vil jeg gjerne ta følge på veien…