Jeg gleder meg til 15.mars

FO Viken 15.mars

Jeg gleder meg litt ekstra til 15.mars i år. Og hvis du lurer er den 3.dje tirsdagen i mars World Social Work Day. Og som vernepleier er jeg en både helse- og sosialarbeider, så dette er i aller høyeste grad min dag.

Grunnen til at det er litt ekstra stas i år , er at jeg for første gang på lenge skal snakke til en litt større forsamling. Sammen med masse fine folk skal jeg holde innlegg på markeringa av dagen i Viken.

MARKERING AV DEN INTERNASJONALE SOSIALARBEIDERDAGEN 15. MARS

«Ingen skal stå igjen alene – sammen om et sosialt og bærekraftig samfunn.»

Sted: Folkets Hus i Drammen Øvre Torggt 9, 2. etg.

Tidsramme: kl 10:00 – 14:00

10:00 – Velkommen ved Gry Elizabeth Juvelid

10:10 – «Tilhørighet som et felles prosjekt for et bærekraftig arbeidsliv» med Anne Grethe Klunderud

11:00 – «LHBTQAI+ – Fenomenforståelse og praktisk tilnærming» med Marita Katharina Wilhelmsen Andersen

12:00 Lunsj serveres på Folkets hus.

12:30 – «Hva er kjernen i en profesjonell hjelperrolle? Kjernerollemodellen» med May Østby

13:00 – «Paradigmeskifte; historier fra rusarbeid i Lier kommune» med Espen Havig Solnørdal.

Kl 13:45 Takk for nå, og vel hjem.

Bærekraftig utvikling

Påmelding via kursportalen for FO’ere:

https://www.fo.no/kurs-fra-winorg/fo-vikens-markering-av-den-internasjonale-sosialarbeider-dagen-article13185-1200.html?instance=0

Sammen om et bærekraftig samfunn

Sammen om et bærekraftig samfunn er felles tema globalt for 15.mars. Jeg skal vel prøve å koke det ned til et mer nasjonalt nivå. Og jeg tror jeg tar med meg noe fra Bruntlandskommisjonen og FNs bærekraftsmål.

Det er heldigvis noen uker frem til dagen. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal si ennå. Og jeg tror nok at temaet «et arbeidsliv for alle» må sees på fra flere sider, på alle mulige måter .