Kollektive løsninger – vis hensyn

kollektiv transport

Kollektiv transport Kollektive løsninger, som for eksempel kollektivtransport, krever at du viser hensyn til medpassasjerer. Dessverre er det ikke nødvendigvis slik at alle har disse holdningene inne.

Og jeg er vel ikke den eneste som har irritert meg høylydte samtaler på mobiltelefoner, musikk du ikke ønsker å høre på, sko i setet og ikke minst håndvesker som får egne seter
– men det er ofte vanskelig å si ifra.

«Ver grei» – holdningskampanje fra Skyss

Skyss i Hordaland, ansvarlige for kollektivtransporten i Hordaland, lanserte i 2014 en holdningskampanjen Ver grei for å endre hvordan vi oppfører oss som passasjerer. Ansvarlige for kampanjen var byrået Oktan Orangeriet. Og dette var en kampanje som hadde suksess, ikke minst i sosiale medier. Kampanjen fikk Gullblyanten 2014.

I 2015 kom filmer produsert av Blinkfilm med samme budskap, men så stoppet det opp? Noen videreføring eller spredning har ikke jeg observert, og problemet er jo ikke akkurat avtagende.

En kollektiv satsing?

Dette er en vellykket holdningskampanje, og de finnes det ikke så mange gode eksempler på. I ihvertfall ikke kampanjer som gjør noe med de skjulte holdningene også. Det at vi i bunn og grunn er mest opptatt av vårt eget beste?

Det som da forundrer meg er at ikke Samferdselsdepartementet, med sitt overordnede ansvar for kollektivtransport ,finner en løsning slik at kampanjen kan bli nasjonal? Eller en internasjonal for den sak skyld. For her har Skyss lagt et lokalt gullegg som kan løse et globalt problem.

Liten vits i prat om det kollektive, handling på til

Det burde være mulig å få til dette på nasjonalt nivå. Det er et ønske om at flere skal bruke kollektive transporttilbud. Det skal ikke omdisponeres mange kronene fra en tung anleggssatsning på å få folk til å trives bedre med kollektive løsninger.

Jeg kan vanskelig tenke meg noe annet enn at kampanjen lar seg kjøpe, og at opphavsretten samtidig kan sikres?

Oppfordringen er herved gitt, og jeg skal ihvertfall gjøre mitt for å spre det klare budskapet. For jeg liker kollektivtransport, men kan godt klare meg uten noen av dustene. Og holdningsendringer kommer sjelden helt av seg selv.

Her er en video om kampanjen til Skyss