Kunnskap, bærekraft og egenutvikling

bærekraftsmål FN

Vi har alle periodere der vi trenger ny kunnskap, det kan handle om jobb eller et ønske om egenutvikling. Akkurat nå er jeg inne i en periode da referanserammene mine endrer seg og der behovet for ny kunnskap melder seg.

Via økologisk hudpleie til interesse for bærekraft og miljøforvaltning

Det at jeg mer eller mindre tilfeldig kom inn i en verden som handlet om økologi, giftfrie produkter, toksiner, parabener og personlige velværeprodukter skapte et behov for kunnskap. Og etterhvert har jeg fått på plass mye av det.

Ny kunnskap, nye knagger

Med ny kunnskap kommer nye knagger og referanserammer. Noe som igjen gir rom for andre refleksjoner.

Refleksjoner som gjør at en stadig viktigere bit i mitt rammeverk er et økende ønske om å bidra til en fornuftig og bærekraftig ressursforvaltning.

Helhetlig tilnærming = kunnskap, mennesker og miljø

Det handler om en fornuftig forvaltning av mennesker iboende ressurser, men også om hvordan jordas ressursene forvaltes. Det handler om spredning av kunnskap og muligheter for at du og jeg kan ta bærekraftige valg.

Det handler om at individfokuset må vike til fordel for fellsesskapstenkningen. Jeg må settes i stand til å ta valg ikke bare for meg selv som individ, men også valg som får konsekvenser langt ut over den private sfære.

Gode eksempler er viktig

Gode eksempler er viktig. Under opptrappingsplanen for psykisk helse snakket vi mye om fyrtårn, og hvordan vi skulle synliggjøre dem.  Et annet eksempel er Ferd som gjennom sin premiering av sosiale entreprenører har funnet sin måte å løfte frem et glimrende eksempel på en bærekraftig utvikling.

Jeg velger å løfte frem noe som er en hverdagshendelse for mange av oss, men som kan ha store naturmessige konsekvenser. Bilvask er noe mange av oss har et forhold til. En annen grunn for å løfte fram dette eksempelett er at vannvett er så viktig.

Svanemerket bilvask

Når vi vasker bil og båt, renner rengjøringsmidlene ut i avløp eller rett ut i naturen. Da er det viktig at en merking kan sikre at vaskemidlene ikke inneholder miljøskadelige kjemikalier. Svanemerket stiller i tillegg til dette også krav om at midlene skal være konsentrerte, slik at man slipper miljøbelastningen ved å transportere store mengder vann.

I en svanemerket vaskehall blir vaskevannet 90 prosent bedre renset enn i andre vaskehaller, og vannforbruket redusert med mer enn 75 prosent. I tillegg bruker vaskehallen svanemerkede bilpleiemidler, der innholdet av kjemikalier som kan skade helse og miljø er strengt regulert. Dette gjør svanemerkede vaskehaller til det optimale miljøvalget for bilvask.

Så all ære til Shell for utviklingen av sin Svanemerkede Bilvask. Som riktignok bare finnes i Asker akkurat i dag, men som hver og en av oss kan skape en etterspørsel etter.

For miljøgevinsten blir liten hvis vi skal kjøre milevis for en grønn bilvask. Løsningen må bli at Shells gode eksempel blir et frø: