Læring og voksenopplæring

kunnskap og læring fører til versjon 2
læring og voksenopplæring
Laget med Snappa

Læring og voksenopplæring  er et tema som  har opptatt meg i mange år. Det opptok meg lenge før jeg ble en aktiv del av organisasjonsnorge på nasjonalt nivå, og gjennom dem fikk møte studieforbundene og voksenopplæringfeltet. 

Opplæring og voksenopplæring – en nødvendig plattform for empowerment

Voksenopplæring vil alltid være viktig. Behovet for kunnskap og hva som er relevant kunnskap, er i en stadig endring. Nettopp dette med å kunne fylle på med relevant kunnskap som mennesker trenger i hverdagene sine, er voksenopplæringens virkelig store potensiale.

Og mener vi at empowerment er mer enn et festord, fyller vi på det som trengs for at maktskiftet fra mottager til deltager virkelig kan skje.

Erfaringsbasert kunnskap

Når jeg tenker tilbake til mitt personlige møte med systemene som utgjør Helsenorge , kan jeg fortsatt kjenne på følelsen av avmakt som fulgte med det å ikke ha den kunnskapen jeg trengte for å finne frem.

Jeg hadde ikke kunnskap om systemene, jeg hadde ikke kunnskap om rammene, og jeg hadde ikke kunnskap om hvordan å innhente den nødvendige kunnskapen. Jeg var ved et punkt der jeg var totalt avhengig av andre  for å kunne komme meg videre.

I ettertid har jeg ingen problemer med å tenke meg at denne følelsen av avmakt og hjelpeløshet i seg selv kan være sykdomsfremkallende og utmattende.

Voksenopplæring og folkehelse

Et system der nødvendig læring omfatter kunnskap om de hindringene du møter i livet, vil være et godt stykke folkehelsearbeid. Og vil være et viktig bidrag for at vi virkelig kan begynne å snakke om en maktbalanse i forholdet mellom hjelper og mottager.

Så nok en gang: Taler om empowerment har ingen verdi uten nødvendig påfyll av kunnskap hos den antatt svakere part. Det er først da vi kan begynne å snakke om informerte valg og reell brukermedvirkning.

Læring skjer hele livet

Læring skjer hele livet og «Den som er ferdig utlært, er ikke utlært – men ferdig » er kloke ord fra ett eller annet klokt menneske. For det å ikke ville ta inn ny kunnskap, er på en måte å stagnere som menneske. Og ikke minst er læring med å skape liv og glede, og jeg kjenner nesten daglig hvordan det å lære – det å utveksle kompetanse – at det gir positiv energi.

Læring er helsefremmende. Og gjennom arbeidet jeg gjorde i forbindelse med Arena for FOLK  sto dette stadig klarere for meg, selv om det ikke var den hylla jeg til syvende å sist landet på.  FOLK er et ord som er sammen satt av verdibegrepene Felleskap, Omtanke, Livskvalitet og Kompetanse, det var dette som var grunnfjellet i læringsarenaen vi skulle skape.

Min påstand har vært, og er stadig at dette er verdier som fremmer helse, og at læring både forebygger og rehabiliterer gjennom å styrke den enkeltes tro på egne ressurser.

Gjør det lettere å legge til rette for læring

Jeg skulle ønske det kunne legges bedre til rette for uformell og formell voksenopplæring utenfor organisasjonsnorge i lokalsamfunn rundt i Norge. Vi trenger arenaer og ordninger der ildsjeler og små entrepenører kan finne rammer som får et kurs/opplæringstiltak til å gå, uten at deltakerne må tømme lommeboka for å delta.

Det er så masse kunnskap som kan deles, men vi har rett og slett ikke arenaer og rammebetingelser for at denne delingen kan skje. Det blir for mange tungrodde systemer.

Tenk om det kunne etablerers ordninger for frivillig opplæringsvirksomhet uten at organisasjoner og studieforbud måtte kobles inn. For sitter det i tillegg propper i disse systemene er det enda vanskeligere å få ting i gang.

Det er mange måter å kvele initiativer og gode tiltak på, og for mange formaliteter og systemer er ihvertfall noen av dem.