Litt frustrasjon på morrakvisten

frustrasjon og Kollektiv transport

Innimellom kjenner jeg på litt frustrasjon rundt NSB og ustabile togavganger. Ikke like enkelt å ha et tidskjema med toget som transportløsning om dagen.

Frustrasjon over ustabilitet og forsinkelser

NSB medfører unektelig noen utfordringer for oss som skal forsøke å forholde oss til et tidskjema om dagen:

  • Utfordringer i forhold til at folk må sitte å vente på deg og stresset det medfører.
  • Utfordringer i forhold til å legge inn mer enn normal tidsmargin i tilfelle at noe skjer.
  • Utfordringer men all den tida du søler bort på ventetid som ikke kan brukes til noe særlig fornuftig.

reise og transportFrustrasjon over usikkerhet og ekstra kostnader

Heldigvis lar det meste seg løse, men innimellom er ustabile kollektivtilbud en umulighet. Og en av tingene er i forhold til morgenfly. Og flyet venter som kjent ikke.

Med et tilnærmet stabilt tilbud kunne jeg tatt toget før klokka 5. Men slik ståa er, er ikke det noe alternativ.

Dermed blir løsningen tog til flyplassen, deretter hotell. Dermed blir den eneste distansen jeg skal tilbakelegge på morgenen de få metrene som er mellom hotellet og terminalen.

Litt usikker på om det i det hele tatt satses på kollektivt i Norge….