Miljøvern, voksenopplæring, referanserammer og holdninger

kunnskap og læring fører til versjon 2

voksenopplæring ,referanserammer og holdningerVoksenopplæring om miljørettet forvaltning bør bli en kampsak i stortingsvalget. Det virker ikke som om det er mulig å få til et godt miljøvern når voksne har referanserammer som handler om økt forbruk og kjøpekraft – ikke forvaltning og deling.

Kanskje er systematisk opplæring i miljørettet forvaltningspolitikk av samtlige beslutningstakere, velgere, tillitsvalgte og andre eneste mulige vei å gå.  Er det det som må til å få en annen holding til nødvendige prioriteringer?

Voksenopplæring ,referanserammer og holdninger

Dette med kunnskap, knagger og holdninger har  opptatt meg lenge. For jeg har nok som mange andre lurt på hvordan vi kan oppfatte situasjoner så ulikt.

Det en kjent sak at holdninger i all hovedsak endres gjennom kunnskap. Kunnskap er det som påvirker holdningene våre, vi får et bredere grunnlag å fatte beslutningene våre på. Og når voksnes manglende kunnskap skal adresseres, er det voksenopplæring vi tyr til.

Her er en begrunnelse for voksenopplæring som kommer fra Østfold Fylkeskommune, og hvor jeg tenke at ihvertfall min generasjons kunnskap om miljøforvaltning kan bedres.

Hvorfor voksenopplæring ?

Det er flere grunner til at noen ønsker å få utdanning i voksen alder:
1) Ingen utdanning fra før
2) Ikke fullført eller avbrutt tidligere utdanning
3) Omskolering
4) Etterutdanning 

Alle med et samfunnsmandat må ha kunnskap

Lov om voksenopplæring åpner for at mange aktører kan komme på banen med nødvendig kunnskap på dette viktige feltet. Og det er fristenede å si at alle organisasjoner – frivillige, politiske, fagforbund og andre med et samfunnsmandat – SKAL ha kunnskap om dette viktige temaet.

For har du ikke knagger eller en referanseramme for kunnskapen eller inntrykket som kommer din vei, så går det deg hus forbi. Og trolig er kunnskapsøkning en mye bedre innfallsvinkel enn pekefingre fra politikere som stadig viser at det er langt mellom ord og handling

Så kanskje er det en tanke å fremme pålagt opplæring i miljøkonsekvenser som en mulig kampsak foran neste stortingsvalg?