Lokal dugnad

Når inntekter fra dugnaden faller bort

Dugnader gir uten tvil store inntekter for mange frivillige organisasjoner. Og på bygda der jeg bor er 17.mai og juletrefester arena for samhold, dugnad og inntekter . Foreldrenes kakebakst og kaffesalg gir sosiale tilbud for skolens elever.

At FAU er en instiitusjon på den enkelte skole som også sørger for inntekter til velferdstiltak for elevene er det lett å glemme. Og det er nok ikke så mye grasrotmidler som går den veien.

Derfor slår jeg et slag for FAU på Darbu skole. Og heier på konseptet Spleis. En god oppvekst handler om så mangt. Jeg mener at arenaer der du kan ha det gøy sammen med skolekamerater uten leksepress er godt folkehelsearbeid.

Denne spleisen gir inntekter til FAU, men her er det gevinstmuligheter også. Så det er ikke «bare å gi bort pengene». Jeg vant!