Og spleisen for ungdom i Hokksund fortsetter

Spleisen

Spleisen for ungdom i Hokksund fortsetter til slutten av måneden, så det er fortsatt gode muligheter til å hive seg med.

Spleisen
https://www.spleis.no/project/30518

Vi trenger et værested i Hokksund

 

I mangel av eksterne lokaler har Ungdomstilbudet i Hokksund  fått mulighet til å flytte inn på kantina i rådhuset. Dette er et lokale som trenger enn oppfriskning, både for ungdommene og alle andre som bruker lokalene. Ikke minste er det mange foreninger i Øvre Eiker som bruker lokalene til arrangementer av ulik art.

En spleis som kommer alle brukergrupper tilgode

En spleis for ungdomstilbudet kommer alle brukerne av kantina til gode. Og når vi slår oss sammen vil litt på hver kunne bli til noe som monner, selv om det sikkert også kommer til å gå med noen dugnadstimer. I tillegg stiller vi i ungdomstilbudet opp som kantinearbeidere på UKM Festivalen Øvre Eiker.

Om Spleis

Spleis er en norsk folkefinanseringstjeneste, dette er også kjent som crowdfunding. Spleis gjør det enklere å samle inn penger til gode idéer og fine formål. Tjenesten leveres av Sparebank1.