Prosjekt «Bærekraftig villahage» – uke 2

Bærekraftig villahage 2

Å anlegge en bærekraftig villahage er helt klart ikke gjort over natta. Og uke 2 må sies å ha blitt preget av dårlig vær – snøvær.

Men lørdagen ble som planlagt tilbragt på kurs om beredskapshage. Så om ikke annet er tilsiget av kunnskap sikret. Noe var høyaktuell kunnskap, noe må komme etterhvert.

Beredskapen inn i villahagen?

Klart at et beredskapsperspektiv vil ha mye å si for en hage. Ikke minst utvalget av planter. Men det er kanskje 3 ting som er spesielt viktig:

  • Frø-beredskap
  • Drive frem planter
  • Utplanting og mating av plantene

De to første punktene på lista er litt sent for meg akkurat nå. Et frølager i fryseren kan jo være en ok måte å bevare sprireevne på. Og det er jo viktig for å ha en beredskap på matnyttige vekster.

At planter skal drives frem med den energien du allerede bruker til oppvarming av bolig, og med lyset som sola gir i vinduene er også fornuftig.Men det må ihvertfall utsettes til neste vår.

Men punkt 3 kan jobbes med.  Så nå er det ikke gjødsling, men mating av jord og planter som står på agendaen.

Plantemat

Det er en veldig illustrerende beskrivelse av å tilføre næring – «at jorda og planter mates». Med kompost, treaske, grønngjødsling og neslevann.

Ting tyder på at det blir nok å henge fingrene med fremover. Jeg skal skrive mer om kurset i løpet av uka. Og det er mye å hente på bloggen til Datsja hvis du vil fordype deg mer allerede nå.