Reiseplanlegging – vaksiner

Protected Together, #VaccinesWork

vaksiner faktaReiseplanlegging er så mangt, også nødvendige vaksiner.

Og med risiko for å hisse opp noen vaksinemotstandere rundt om, proklamerer jeg herved at  jeg heller tar mine forholdsregler før turen, enn å utsette både meg selv og andre for unødvendig risiko.

World Immunization Week

Det er en grunn til at WHO velger å sette av en hel uke, World Immunization Week, i april for til å fokusere på vaksinering. At verden sliter med epidemier er et faktum som har vært alt for lett å glemme i Norge, men som gjenspeiles tydelig i FNs bærekraftmål.

I Norge har mange smittsomme sykdommer vært helt borte i mange år. Men dessverre dukker de opp igjen, med fatale konsekvenser.

Hvilke vaksiner trenger jeg på turen?

Hva som er nødvendig vil variere ut fra hvor man skal reise. Du finner en oversikt på Internett, og en sjekk hos det lokale kontoret for reisemedisin er lurt.

Her er de er godt oppdatert, og kan hjelpe deg med både veiledning og nødvendige resepter. Det er lurt å huske at mange alvorlige sykdommer kan forebygges med vaksinasjon.

Forebygging og oppfriskning

Før reisen kan det være aktuelt med vaksinasjon mot sykdommer man ikke tidligere er vaksinert mot, eller oppfriskningsdoser av vaksiner man har fått tidligere.

Vaksiner mot polio, stivkrampe, kikhoste- og difteri bør uansett friskes opp hvert 10. år.  Og lurer du på hva du har av vaksiner, er det et kan du finne en oversikt på  de du har tatt etter 2011 hos Folkehelseinstituttet. Her kan du finne en oversikt over dine vaksiner.

Husk at nye vaksiner, eller oppfriskning av tidligere vaksiner kan beskytte deg mot infeksjoner i ferien. Du finner oversikter over aktuelle vaksiner på Folkehelseinstituttets nettsider.

Noen vaksiner skal tas i god tid før ferien

Husk at du i mange tilfeller må starte vaksinasjonen i god tid før ferien, men det er vel et lite ubehag i forhold til å pådra seg sykdommer på turen. Og som enkelte opplever, får ødelagt både ferie og flyreiser med mageproblemer?

Og husk at uansett hvor god reiseforsikringen din er; ferien er mye bedre uten sykehus og legebesøk.