WHO – Med fokus på vaksine

who vaksiner fokus på vaksineKanskje merker du at det er mye snakk om vaksiner nå?

Grunnen kan være 10 års jubileet for WHOs vaksinasjons program .

Det er en global enighet om at det trengs et fokus på vaksine. Datoene for den europeiske markeringen  er 20. – 25. april,  mens markeringen på verdensbasis er fra 24. – 30.april.

I Norge diskuteres det  friskt om vaksiner skal tas eller ikke , og det er en god ting at vi kan ta en debatt. Kunnskapen sitter bedre da.

Mye av skepsisen bunner trolig i at vi ikke lenger ser de farlige sykdommene, nettopp fordi vaksinene virker.  Av noen omtalt som prevensjonens paradoks.

Prevensjonens paradoks

(Sitat :Folkehelseinstituttet)
….I noen sammenhenger ser det ut til at vaksinasjonsprogram og annet forebyggende helsearbeid er sin egen verste fiende, fordi det usynliggjør de problemene det skal løse….
….Barnevaksinasjonsprogrammet er så effektivt at sykdommene er blitt sjeldne, og småbarnsforeldre vet ikke lenger noe om dem….
….Samtidig er det økende oppmerksomhet om vaksinebivirkninger….

Vaksiner er et sosialt gode der nøden er stor

Det er et faktum at barn dør eller skades for livet av sykdommer som kunne vært unngått med et større fokus på vaksine. Jeg er en av dem som skremmes av at meslinger og tuberkulose er på fremasj nok en gang.

Og at vaksinasjon i andre deler av verden sees som et sosialt gode som det settes store ressurser inn på å fremskaffe.

Men det er et sosialt gode som betinger et kollektivt ansvar for gjennomføringen – nasjonalt og globalt.

Irene Halvorsen skev tidligere denne uka et innlegg i denne debatten under overskriften Flokkmentalitet

Her belyses nettopp det kollektive ansvaret grundig, og jeg viser til et par sitater. Men jeg håper du tar deg tida til å lese hele artikkelen:

Barn som er født med immunsvikt kan eksempelvis ikke vaksineres. De er avhengige av at flokken – vi andre – gjør det. Når vi gjør det, sørger vi for flokkimmunitet, et lysende eksempel på at fellesskap fungerer. (Sitat: Irene Halvorsen)

I vår globale verden gir nye reisemønstre nye smitteveier. Europa eksporterer nå meslingsmitte til deler av verden der folk er uten beskyttelsen våre vaksinasjonsprogrammer gir. (Sitat :Irene Halvorsen

Det er uten tvil viktig at WHO gjennomfører kampanjer. Men det er opp til deg og meg å utføre de handlingene som skal til for at det skal få en effekt.